Tehnički inženjering

- izrada (elektro)tehničke dokumentacije i projekata, npr. rekonstrukcije elektroenergetskih postrojenja, električne opreme i instalacija, uvođenje LED rasvjetnih tijela prema svjetlotehničkom proračunu, rekonstrukcija električnih instalacija u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, zakonski zahtjevi uz analizu vanjskih (gromobranske instalacije) i unutarnjih sustava (prenaponska zaštita i galvansko izjednačavanje potencijala) za zaštitu od munja;

- elektroenergetsko savjetovanje te izrada studija priključenja korisnika mreža i projekata izgradnje, prema
(programskim) proračunima elektroenergetske mreže;

- elektroenergetski inženjering, npr. izvođenje poslova po principu „ključ u ruke“ u elektroenergetskoj djelatnosti, ispitivanje vanjskih sustava zaštite od munja, uzemljivača u funkciji pogonskog i zaštitnog uzemljenja te ostalih električnih instalacija i uređaja, projektno mjerenje rasvjetljenosti, mjerenje kvalitete električne energije;

Tehnička dokumentacija (projekti) se ovjerava od ovlaštenog inženjera elektrotehnike !

više

Poslovni inženjering

- poslovno savjetovanje uz održavanje tehničkih sustava, npr. uvođenje informacijskih poslovnih sustava, izrada internih pravilnika (elektro)održavanja);

- inženjering u području protueksplozijske zaštite, npr. izrada EX-Priručnika ovlasti i korisnika te priprema za Tehničko nadgledanje EX-Agencije sve vrste opreme za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom;

- inženjering u (elektro)tehničkoj sigurnosti, npr. izrada zaštitnih izolacijskih ploča, izrada priručnika sigurnosti na radu od električne energije, provođenje označenosti prostora i uređaja te opremanje zaštitnim sredstvima postojenja korisnika, ispitivanje nužne rasvjete (sigurnosne i panik rasvjete), itd.

više

O nama

Poznato vam je da nam je Tehnički ured već dvije godine na adresi: Janka Polić Kamova 103 (ulica Spičićeva, prostor bivšeg Vulkana, sada Lumika). To je od 2015. ujedno i sjedište tvrtke, prema registaciji Trgovačkog suda. Također smo otvoreni za zapošljavanje diplomiranih inženjera (magistara struke) elektrotehnike, usmjerenja elektroenergetike (električna postrojenja), zaiteresirani nam mogu poslati životopis na naš e-mail !

Krajem 2015. je u tvrtku uveden sustav upravljanja kvalitetom, tj. certificirana je prema normi ISO 9001:2018 od TÜV Nord d.o.o. Zagreb!
Osim specijalističkih poslova koje navodimo u poglavljima Tehnički inženjering uveli smo neke nove djelatnosti koje nudimo na tržištu:
- ispitivanje pogonskog i zaštitnog uzemljenja koje uključuje: ispitivanje napona dodira (i koraka), mjerenje otpora rasprostiranja te mjerenja iznošenja potencijala,
- ispitivanje električnih instalacija te sustava zaštite od munje (gromobranske instalacije);
- pregled i projektiranje prenaponske zaštite (elektroenergetskih i komunikacijskih te računarskih (IT) uređaja);
- inženjering pristup rekonstrukciji vanjske, unutarnje i nužne rasvjete uvođenjem rasvjetnih tijela LED tehnologije,
- inženjering pristup utvrđivanja postojećeg stanja ispravnosti te projektiranje mjera za popravak, dogradnju ili rekonstrukciju električne opreme i instalacija u elektroenergetskim postrojenjima ili prostorima, uključujući i prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, prema važećim zakonskim i strukovnim zahtjevima.

Poslovni inženjering se proširuje na nove djelatnosti koju provode 2 zaposlenika (ovlašteni Lead auditori)
za uvođenje Sustava upravljanja energijom, prema normi ISO 50001:2011:
- savjetovanje pri uvođenju sustava upravljanja energijom;
- provođenje energetskog pregleda te utvrđivanje energetske ocjene.
Od Investitora utvrđena Energetska politika iziskuje realizaciju postavljenih energetskih ciljeva koji su u skladu s temeljnom djelatnosti tvrtke. Udovoljavajući pojedinačnim energetskim ciljevima, u pripremi njihove realizacije, potrebno je izraditi odgovarajuću projektnu dokumentaciju te izvesti ispitivanja i mjerenja za sljedeća područja elektroenergetike:

  • pristup vršnoj potrošnji električne energije;
  • kompenzacija jalove snage;
  • izbor energetski učinkovitih uređaja (kategoriziranih u razrede ili bolje korisnosti);
  • uvođenje energetski efikasnijih rasvjetnih tijela za normalnu i nužnu rasvjetu, za vanjske i unutarnje prostore;
  • racionalan pristup korištenju energije za grijanje, hlađenje, vlastitu potrošnju, itd.
  • uvođenje obnovljivih izvora energije, npr. fotonaponske elektrane i dr.

U tijeku je uvođenje Sustava upravljanja energijom u tvrtku 5E d.o.o. Rijeka, prema normi ISO 50001:2011!

više