O nama

Tvrtka 5E d.o.o. je prisutna u području izrade tehničke i poslovne dokumentacije te savjetovanja u područjima:
- elektroenergetike,
- protueksplozijske zaštite,
- (elektro)tehničke sigurnosti,
- održavanja tehničkih sustava,
te prema zahtjevu kupca izvodi inženjering poslovne projekte rješavajući probleme iz područja djelatnosti od idejnog rješenja do primopredaje posla.

Od početka poslovne godine 2014. imamo ured i sjedište na adresi:  51000 Rijeka, Janka Polić Kamova 103 (Pećine, Spinčićeva, ex-Vulkan, sada Lumik), prema geografskoj karti u Kontaktima.

Prepoznatljivi smo na izradama sljedećih dokumenata:

A) Elektroenergetskih studija, s proračunima mreže (radi dimenzioniranja opreme i zaštite):
B)Tehničke dokumentacije u procesu održavanja prema zahtjevima Tehničkog propisa za zaštitu od munje (NN 87/08. i 33/10.):
C) EX-Priručnika za ovlasti za rad u prostorima ugroženim od eksplozivne atmosfere
(instalatera, popravljača i održavatelja) te EX-Priručnika korisnika i pripremne
dokumentacije uz Tehničko nadgledanje EX-Agencije postrojenja korisnika.)
D) Tehnička dokumentacija i projekti iz područja elektroenergetike:
E) Električna ispitivanja i mjerenja:
Za predmetne poslove imamo reference na razini Hrvatske i suradnike koji omogućuju potpuno rješavanje navedene
problematike uz gotovost prema recenziji ovlaštenih ustanova, institucija ili odgovornih društava.

Izrađujemo (elektro)tehničku (ePLAN, ACAD) i poslovnu dokumentaciju u skladu s normama sustava kvalitete
(ISO 9000 i dr.) te izvodimo inženjering poslove u navedenim područjima.

Za proračune u elektroenergetskoj mreži (tokovi snaga, N-1, kratki spoj i dr.) koristimo programski paket:
DIgSILENT Power Factory Sotware 15.0 !
RAZVITAK TVRTKE se temelji na:
Tvrtka izvodi uslugu i radove u INA-i, STSI-u, HEP-u, HOPS-u, JANAF-u i dr. prema Referencama !
Tehničko-poslovna suradnja tvrtke postoji s društvima:
te visokoškolskim ustanovama i institutima, npr. Tehnički fakultet Rijeka i dr.
Prisutni smo na strukovnim i poslovnim skupovima te savjetovanjima u zemlji i inozemstvu.

Objavljujemo stručne radove iz područja djelatnosti.