Kontakt

5E d.o.o.
za elektrotehniku, energetiku, ekologiju,
ekonomiku i edukaciju

Janka Polić Kamova 103
51000 Rijeka

Tel. +385.51.422.260 Fax. +385.51.422.260
Mob. +098.98.310.076 - direktor
E-mail: info(a)5e-rijeka.hr
OIB: 05697412692
IBAN: HR7124840081102135187
SWIFT ADRESA: RZBHHRZ2X

Transakcijski račun:
24840008-1102135187
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
Devizni račun:
618-7001-638457
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
Matični broj: 1799355
Kontakt osobe:
URED DIREKTORA:
mr.sc. Josip Karneluti, dipl.ing.el. - direktor

Lina Jedretić, dipl.oec. - poslovna tajnica I

TEHNIČKI URED:   
Nedeljko Hrelja, dipl.ing.el.
Kristian Vidmar, mag.ing.el.
Ante Brkljača, mag.ing.el.
Damir Jerčinović, mag.ing.el.
Ivan Šimunić, mag.ing.el.
Marko Matanović, mag.ing.el.
Andrej Cvijanović, mag.ing.el.
Ivan Crnković, mag.ing.el.

Za sve detaljnije informacije slobodno nas kontaktirajte.