Reference

PODRUČJA DJELOVANJA:
A) POSLOVNI INŽENJERING


A1) SAVJETOVANJE I PROJEKTIRANJE TEHNIČKIH I POSLOVNIH
OVLASTI ZA PODRUČJE PROTUEKSPLOZIJSKE ZAŠTITE
R.br. NAZIV PROJEKTA /
DOKUMENTA
Vrsta dokumenta Naručitelj /
Investitor
Godina izrade / Partner / Napomena
1.
PRIRUČNIK KVALITETE ZA INSTALIRANJE I POVEZIVANJE PROTUEKSPLOZIJSKIH ZAŠTIĆENIH UREĐAJA
EX-Priručnik instalatera E.L.M.A.R. - EX d.o.o. Dražice-Rijeka

2004, 2008. / TN EX-Agencije

2.
PRIRUČNIK KVALITETE ZA POPRAVAK I OBNAVLJANJE ELEKTRIČNIH UREĐAJA U PROTUEKSPLOZIJSKOJ ZAŠTITI EX-Priručnik popravljača E.L.M.A.R. - EX d.o.o. Dražice-Rijeka

2005, 2008. / TN EX-Agencije

3.
SAVJETOVANJE U POSTUPKU TEHNIČKOG NADZORA ZA IZVODITELJA RADOVA U PODRUČJU PROTUEKSPLOZIJSKE ZAŠTITE ZA INSTALIRANJE I POVEZIVANJE,  POPRAVAK I OBNAVLJANJE TE PREGLED I ODRŽAVANJE EX-ELEKTRIČNIH UREĐAJA

EX-Priručnik instalatera,
popravljača i održavatelja

KONČAR -
Montažni inženjering d.d. Zagreb

2005 - 06. /
TN EX-Agencije

4.
SAVJETOVANJE U POSTUPKU TEHNIČKOG NADZORA ZA IZVODITELJA RADOVA U PODRUČJU PROTUEKSPLOZIJSKE ZAŠTITE ZA POPRAVAK I OBNAVLJANJE TE PREGLED I ODRŽAVANJE ELEKTROMOTORNIH POGONA VENTILA

EX-Priručnik
popravljača, održavatelja

APIS CENTAR d.o.o. Zagreb

2006. /
TN EX-Agencije

5.
EX-PRIRUČNIK ZA IZVOĐENJE RADOVA POPRAVAKA I OBNOVE, INSTALIRANJA I POVEZIVANJA TE  PREGLEDA I ODRŽAVANJA ELEKTRIČNIH I NEELEKTRIČNIH UREĐAJA I INSTALACIJA U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM

EX-Priručnik integralnih aktivnosti / Dokument kvalitete ISO 9001/2008

E.L.M.A.R. - EX d.o.o. Dražice-Rijeka

2009-11. /
TN EX-Agencije

6.
PRIRUČNIK KVALITETE ZA INSTALIRANJE I POVEZIVANJE PROTUEKSPLOZIJSKI ZAŠTIĆENIH UREĐAJA

EX-Priručnik instalatera

MONTELEKTRO d.o.o. Rijeka-Zagreb

2009-10. /
TN EX-Agencije

7.

PRIRUČNIK KVALITETE ZA INSTALIRANJE I POVEZIVANJE PROTUEKSPLOZIJSKI ZAŠTIĆENIH UREĐAJA

EX-Priručnik instalatera SEA d.o.o. Rijeka 2011./ TN EX-Agencije
Napomena:
EX-priručnik pružatelja usluga u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom je izrađen u formi dokumenta kvalitete, sa svim radnim uputama i zapisima (obrascima) u prilogu.

A2) SAVJETOVANJE I PROJEKTIRANJE ZAHTJEVA TVRTKE UZ
PROSTORE UGROŽENE EKSPLOZIVNOM  ATMOSFEROM
R.br. NAZIV PROJEKTA /
DOKUMENTA
Vrsta dokumenta Naručitelj /
Investitor
Godina izrade /
Partner / Napomena
1.
EX- PRIRUČNIK ZA ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME U EKSPLOZIJSKI   UGROŽENOM PROSTORU ACETILENSKE STANICE

EX-Priručnik korisnika

DISUPLIN PORTO RE d.o.o. Kraljevica

2009-10.
2.
PRIPREMNI DOKUMENTI UZ TEHNIČKO NADGLEDANJE NEELEKTRIČNIH UREĐAJA (NEU) U INA-RAFINERIJI NAFTE RIJEKA NA POSTROJENJU 348 - OBRADA OTPADNIH VODA

Pripremni dokumenti -
NEELEKTRIČNI
uređaji

STSI - Integrirani tehnički servisi, Zagreb - Rijeka / INA - Rafinerija nafte Rijeka
2009. / STSI - Integrirani tehnički servisi Zagreb - Okrug Rijeka
3.

TEHNIČKO RJEŠENJE VENTILACIJE  PROSTORA KOMPRESORA  ACETILENA – PRIPREMA ZA TEHNIČKO NADGLEDANJE NEELEKTRIČNIH UREĐAJA U PROSTORIMA UGROŽENIM OD EKSPLOZIVNE ATMOSFERE

Izvedbeni strojarski i elektrotehnički projekt;
Tehnička dokumentacija izvedenog stanja;
Pripremena tehnička dokumentacija za TN-NEU

DISUPLIN PORTO RE d.o.o. Kraljevica 2009-10. /
GPZ d.d. Rijeka
4.

PRIPREMA ZA TEHNIČKO NADGLEDANJE UREĐAJA I INSTALACIJAMA U PROSTORIMA BI-UO UGROŽENIM OD EKSPLOZIVNE ATMOSFERE (IZRADA EX-PRIRUČNIKA)

EX-Priručnik korisnika,
Izvedbeni elektroprojekt -Dokumentacija izvedenog stanja

BINA ISTRA upravljanje i održavanje d.o.o. Lupoglav 2010. /  E.L.M.A.R.-EX d.o.o. Dražice
5.

PRIPREMNI DOKUMENTI UZ TEHNIČKO NADGLEDANJE NEELEKTRIČNIH UREĐAJA (NEU) U PROSTORIMA ZA PROIZVODNJU MORSKIH PLOVILA TVRTKE AD-BRODOVI

Pripremni dokumenti -
NEELEKTRIČNI
uređaji
AD Brodovi d.o.o. Solin 2010-11. / E.L.M.A.R.-EX d.o.o. Dražice
6.

EX- PRIRUČNIK ZA ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME U EKSPLOZIJSKI  UGROŽENIM PROSTORIMA

EX-Priručnik korisnika METIS d.d. Kukuljanovo 2011.
A3) SAVJETOVANJE I PROJEKTIRANJE POSLOVANJA POSLOVNOG 
SUBJEKTA PRI UVOĐENJU INFORMACIJSKIH SUSTAVA (ODRŽAVANJA)
R.br. NAZIV PROJEKTA/DOKUMENTA Vrsta/oznaka dokumenta Naručitelj /
Investitor
Godina izrade /
Partner /
Napomena
1.
DOKUMENTI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG POSLOVNOG SUSTAVA
U BINA-ISTRA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE
Tender dokumentacija BINA-ISTRA Upravljanje i održavanje d.o.o. Pazin - Vranja 2004.
2.
POSLOVNO SAVJETOVANJE UZ UVOĐENJE INFORMACIJSKOG POSLOVNOG SUSTAVA U BINA-ISTRA   BINA-ISTRA Upravljanje i održavanje d.o.o. Pazin - Vranja 2004-05. / TECHED d.o.o. Zagreb
3.
SUSTAV UPRAVLJANJA ODRŽAVANJEM - REINŽENJERING ODRŽAVANJA -  PROJEKT UZ UVOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ODRŽAVANJA

Knjiga 1- 4:
Reinženjering održavanja;
Dokumenti kvalitete; Reorganizacija

IVB - ISTARSKI  VODOVOD d.o.o. BUZET 2007-08. / EKONERG d.o.o. Zagreb
   A4) SAVJETOVANJE PREMA ZAHTJEVIMA ZAKONA O PROSTORNOM
           UREĐENJU I GRADNJI (NN 76/07.)
R.br. NAZIV PROJEKTA/DOKUMENTA Vrsta/oznaka dokumenta Naručitelj /
Investitor
Godina izrade /
Partner /
Napomena
1.
USLUGA PROVOĐENJA SUSTAVA (POSLOVNE I ELEKTROTEHNIČKE) KONTROLE KVALITETE PRI IZVOĐENJU IZGRADNJE I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA TS-310 I CS TRIBALJ  Registrator dokumenata / Priprema za tehnički pregled građevine STSI - Integrirani tehnički servisi, Zagreb - Rijeka 2006-07. /
uz izgradnju industrijskog vodovoda Tribalj-Urinj;
2.
SAVJETOVANJE I NADZOR NAD TEHNIČKOM DOKUMENTACIJOM UZ IZGRADNJU TS 10(20)/0.4 KV METIS - INDUSTRIJSKA ZONA KUKULJANOVO  Registrator dokumenata / Priprema za tehnički pregled građevine METIS d.d. Rijeka 2006-07. /
uz izgradnju proizvodnog pogona
METIS d.d.Kukuljanovo
3.
USLUGA PROVOĐENJA SUSTAVA (POSLOVNE I ELEKTROTEHNIČKE) KONTROLE KVALITETE PRI IZVOĐENJU PROJEKTA "SPAJANJE  TS-380" Registrator dokumenata / Priprema za tehnički pregled građevine
STS I- Integrirani tehnički servisi, Zagreb - Rijeka
2009. / projekt modernizacije
Rafinerije
Napomena:
Registrator dokumenata uključuje bazu podataka dokumenata (certifikati, ispitni listovi, izjave, protokoli i dr.) u digitalnom obliku.

B) TEHNIČKI INŽENJERING

B1) IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U PODRUČJU
R.br. NAZIV PROJEKTA/DOKUMENTA Vrsta/oznaka dokumenta

Naručitelj /
Investitor
Godina izrade /
Partner /
Napomena

1.

PRIPREMA ZA TEHNIČKI NADZOR TN-KL POSTROJENJA: INSTALACIJA ZA PRIHVAT SIROVE NAFTE IZ NAFTOVODA JANAF-A, TERMINAL OMIŠALJ-RAFINERIJA URINJ

EX - Elaborat - Klasifikacija prostora
EL-PRO d.o.o. Zagreb /  INA d.d. Rafinerija nafte Rijeka

2004. / Štefok /
TN EX-Agencije

2.
RJEŠAVANJE NEDOSTATAKA NA OPREMI I INSTALACIJAMA NA PRETAKALIŠTU DIESEL GORIVA RIJEKA 
Idejni projekt
HŽ - Hrvatske željeznice d.d. Zagreb, Nabava Rijeka

2004.

3.
RJEŠAVANJE NEDOSTATAKA NA OPREMI I INSTALACIJAMA NA PRETAKALIŠTU DIESEL GORIVA PULA

Idejni projekt

HŽ - Hrvatske željeznice d.d. Zagreb, Nabava Rijeka

2004.

4.
SANACIJA NEDOSTATAKA EKSPLOZIJSKE UGROŽENOSTI I  PROTUEKSPLOZIJSKE ZAŠTITE NA SUSTAVU ZA GORENJE MAZUTA
Idejni i izvedbeni elektrotehnički i strojarski projekt
Drvenjača d.d. Fužine

2005-07./
GPZ d.d. Rijeka/ TN EX-Agencije

5.
SANACIJA NEDOSTATAKA EKSPLOZIJSKE UGROŽENOSTI I  PROTUEKSPLOZIJSKE ZAŠTITE NA POSTROJENJU INTERNI AGREGAT DIESEL GORIVA I OBRADA OTPADNIH VODA
Idejni projekt
Drvenjača d.d. Fužine

2005-07./GPZ d.d. Rijeka

6.
ZAŠTITA OD STATIČKOG ELEKTRICITETA U PODRUČJU SAVITLJIVIH CIJEVI U INA-RNR
EX - Elaborat

INA d.d.Rafinerija nafte Rijeka

2006. / Mileta
7.
PREGLED I ISPITIVANJE SAVITLJIVIH CIJEVI
Dokumenti kvalitete (EX - Radne upute)

INA d.d.Rafinerija nafte Rijeka

2006. / Mileta
8.
BAZA PODATAKA CERTIFIKATA UREĐAJA U PROTUEKSPLOZIJSKOJ ZAŠTITI


EX - Elaborat

STSI d.d. Rijeka / INA d.d. RNR
2006-07.
9.
INSTALACIJA ELEKTRIČNOG POPRATNOG GRIJANJA - MANIPULACIJA ŠOIĆI
Elektrotehnički projekt izvedenog stanja
ELMAR-EX Dražice/ STSI d.o.o. Rijeka / INA d.d. RNR
2006.
10.
TEHNIČKO RJEŠENJE IZVEDBE ELEKTRIČNE OPREME I INSTALACIJA UPRAVLJAČKOG PROSTORA  ACETILENSKE STANICE
Izvedbeni elektrotehnički projekt
DISUPLIN PORTO RE d.o.o. Kraljevica

2007-08. /TN EX-Agencije

11.
DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA ELEKTRIČNE OPREME I INSTALACIJA
Tehnička dokumentacija izvedenog stanja
DISUPLIN PORTO RE d.o.o. Kraljevica

2007-08. / E.L.M.A.R.-EX d.o.o. Dražice /TN EX-Agencije

12.
ELEKTROPROJEKT MJERNO REGULACIJSKE STANICE
Izvedbeni elektrotehnički projekt
DURAN d.d. Pula

2009. /TN EX-Agencije

13.
IZVEDBENA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ELEKTRIČNE INSTALACIJE ELEKTROMOTORNIH VENTILA Izvedbeni elektrotehnički projekt JANAF d.d. Zagreb-TerminalOmišalj / INEL-Montaža d.o.o. Zagreb 2010. /TN EX-Agencije
14.

REKONSTRUKCIJA INSTALACIJE RASVJETE U PROSTORIMA UGROŽENIM OD EKSPLOZIVNE ATMOSFERE

Izvedbeni elektrotehnički projekt DISUPLIN PORTO RE d.o.o. Kraljevica 2010.
B2) INŽENJERING U PODRUČJU PROTUEKSPLOZIJSKE ZAŠTITE
R.br.
NAZIV PROJEKTA/DOKUMENTA

Vrsta/oznaka dokumenta

Naručitelj /
Investitor

Godina izrade /
Partner /
Napomena

1.

RJEŠAVANJE NEDOSTATAKA NA OPREMI I INSTALACIJAMA U PROSTORIMABI-UO d.o.o. UGROŽENIM OD EKSPLOZIVNE ATMOSFERE

Izvedbeni projekt -Dokumentacija izvedenog stanja-Priprema za TN
BINA-ISTRA Upravljanje i održavanje d.o.o. Pazin - Vranja
2005. /  E.L.M.A.R.-EX d.o.o. Dražice/ TN
EX-Agencije
2.
RJEŠAVANJE NEDOSTATAKA NA OPREMI I INSTALACIJAMA U POSTROJENJIMA PUNIONICE TEHNIČKIH PLINOVA UGROŽENIM OD EKSPLOZIVNE ATMOSFERE
Izvedbeni projekt -Dokumentacija izvedenog stanja-Priprema za TN
DISUPLIN PORTO RE d.o.o. Kraljevica 2008. /  E.L.M.A.R.-EX d.o.o. Dražice/ TN EX-Agencije
3.
ZAMJENA I IZVEDBA RADNIH PROSTORA (KONTEJNERA) U VRSTI EX-ZAŠTITE „NADTLAK” NA PRIVEZIMA NAFTNOG TERMINALA Idejna rješenja;
Izvedbena tehnička dokumentacija:
Strojarsko rješenje;
Odvodnje oborinskih voda;
Rješenje ventilacije prostora
Elektrotehničko rješenje; Registator dokumenata
JANAF – Jadranski naftovod d.o.o. Zagreb 2011. / IMC d.o.o. Rijeka/ E.L.M.A.R.-EX d.o.o. Dražice/
TN EX-Agencije
B3)IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U PODRUČJU ELEKTROTEHNIKE
B3-1)  PROJEKTIRANJE PREMA ZAHTJEVIMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI (NN 76/07.)
R.br.
NAZIV PROJEKTA/DOKUMENTA

Vrsta/oznaka dokumenta

Naručitelj /
Investitor

Godina izrade /
Partner /
Napomena

1.

REKONSTRUKCIJA  I PROŠIRENJE UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA GAREŠNICE

Glavni elektrotehnički i instrumentacijski projekt
Pineco d.o.o. Rijeka / Komunalac d.o.o. Garešnica

2004-05./ Vuleta-Perčić/građevinska dozvola

2.
REKONSTRUKCIJA INTERNOG AGREGATA DIESEL GORIVA
Arhitektonsko-građevinski projekt,
Projekt rješenja prometnica i vodoodvodnje,
Elektrotehnički projekt,
Elaborat zaštite na radu
Drvenjača d.d. Fužine 2006- 07. / GPZ d.d. Rijeka/ lokacijska i građevinska dozvola - TN EX-Agencije
3.
PROŠIRENJE RASKLOPNOG POSTROJENJA U  TS 110/35 KV DELNICE RADI IZGRADNJE
EVP 110/25 KV DELNICE
Izvedbeni elektrotehnički projekt KONČAR - Inženjering za energetiku i transport d.d. Zagreb 2009-11. / GPZ d.d. / HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb
B3-2)  IZRADA ELEKTROTEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA ZAHTJEVIMA ODRŽAVANJA TEHNIČKIH SUSTAVA
R.br. NAZIV PROJEKTA/DOKUMENTA Vrsta/oznaka dokumenta Naručitelj /
Investitor
Godina izrade /
Partner /
Napomena
1.
REKONSTRUKCIJA ENERGETSKOG POVEZIVANJA I NAPAJANJA LOKACIJE ŠOIĆI-BAKAR Pripremna (izvedbena) tehnička dokumentacija INA - Rafinerija nafte Rijeka 2004. / GPZ d.d. Rijeka
2.
NISKONAPONSKA 
ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA:
- GTS,
- PTS-1,
- PTS-2,
- PTS-4,
- PTS-5 
Tehnička dokumentacija izvedenog stanjaniskonaponskih elektroenergetskih postrojenja JANAF-Jadranski naftovod d.d. Omišalj 2006.  
3.
DALJINSKI NADZOR I UPRAVLJANJE ELEKTROMOTORNIM VENTILIMA ENERGETIKE URINJ - INA-RAFINERIJA NAFTE RIJEKA

Tehnička dokumentacija izvedenog stanja

INA - Rafinerija nafte Rijeka

2006. / GPZ d.d. Rijeka.

4.

ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE I SNAGE NAVEZOVIMA 1 I 2 TERMINALA OMIŠALJ

Elektroprojekt izvedenog stanja

JANAF - Jadranski naftovod d.d. Zagreb

2006.

5.
ELEKTROINSTALACIJA U FUNKCIJI DALJINSKOG NADZORA RADA TRANSFORMATORA DESALTERA PROCESNOG POSTROJENJA TOPING 3
Tehnička dokumentacija izvedenog stanja
INA - Rafinerija nafte Rijeka

2006-07.

6.
REKONSTRUKCIJA ELEKTROINSTALACIJE UTVRDICA NA JANAF - TERMINAL OMIŠALJ

Tehnička dokumentacija izvedenog stanja

ECP-Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad / JANAF d.d.

2006.
7.

REKONSTRUKCIJAIZMJENIČNOG RAZVODA POGONA MATULJI

Izvedbena tehnička dokumentacija

HEP - OPS- Prijenosno područje Rijeka

2006-07. / KONČAR-EP
8.

RAZVODI SNAGE I RASVJETE 0,4 KV U OBJEKTIMA TERMINALA OMIŠALJ IPS MELNICE

Elektroprojekt izvedenog stanja

JANAF - Jadranski naftovod d.d. Terminal Omišalj
2007.
9.
ELEKTROENERGETSKO POSTROJENJE -  RAZVOD VLASTITE POTROŠNJE 6 KV
Tehnička dokumentacija izvedenog stanja
HEP - Proizvodnja d.o.o.  Pogon termoelektrana Rijeka

2007. / projekt izrađen u
e-PLAN

10.
REKONSTRUKCIJA / ZAMJENA SUSTAVA ISTOSMJERNIH  IZVORA I  RAZVODA 48 V DC U ELEKTROENERGETSKIM POSTROJENJIMA TERMINALA  OMIŠALJ I PS MELNICE
Elektrotehnički izvedbeni projekt
JANAF-Jadranski naftovod d.d. Terminal Omišalj

2007.

11.
REKONSTRUKCIJA PROSTORA I  INSTALACIJA UZ SUHE  ELEKTROENERGETSKE TRANSFORMATORE NA ENERGANI INA-RNR
Idejni i izvedbeni elektro i građevinski projekt
ECP - Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad / STSI - INA

2007-08. /KONČAR-MI

12.
REKONSTRUKCIJA SREDNJENAPONSKOG POSTROJENJA U TRANSFORMATORSKOJ STANICI TS 20/0.4 kV MRKOPALJ
Izvedbeni elektro i građevinski projekt
Montelektro d.o.o. Rijeka / Drvenjača d.d. Fužine

2008. / revizija projekta
HEP-ODS-DP Elektroprimorje Rijeka

13.
ELEKTROENERGETSKO POSTROJENJE -  RASKLOPNO POSTROJENJE 220 KV
Tehnička dokumentacija izvedenog stanja
HEP - Proizvodnja d.o.o. Pogon Termoelektrana Rijeka
2008-09. / projekt izrađen u e-PLAN
14.
REKONSTRUKCIJA NISKONAPONSKIH POSTROJENJA TS-315 I TS-315A
Idejni i izvedbeni projekt
INA - Rafinerija nafte Rijeka
2008-09.
B3-3)  IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U PROCESU ODRŽAVANJA VANJSKOG I UNUTRANJEG SUSTAVA
ZAŠTITE OD MUNJE (ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA, PROJEKTIRANJE DOGRADNJE I IZVEDNO STANJE)
PREMA ZAHTJEVIMA TEHNIČKOG PROPISA ZA ZAŠTITU OD  MUNJE (NN 87/08. I NN 33/10.)
R.br. LOKACIJA AKTIVNOST /INVESTITOR

Broj objekata

Naručitelj Godina izrade /
Napomena
1. INA - RAFINERIJA NAFTE RIJEKA (URINJ)
-TS 35/X kV

4 STSI d.o.o. Zagreb, Okrug Rijeka 2009-10.
2.

INA - RAFINERIJA NAFTE SISAK
- SEKCIJA 500
- INDUSTRIJSKA ELEKTRANA

Skupina objekata STSI d.o.o. Zagreb, Okrug Sisak 2009-10
3. TERMOELEKTRANA RIJEKA
(HEP - PROIZVODNJA d.o.o. Zagreb)
TERMOELEKTRANA RIJEKA
- SVEUKUPAN PROSTOR TE
- EX prostori

38
(6)
INEL - Montaža d.o.o. Zagreb 2009-2011.
4. HEP-OPS d.o.o. Zgb
(PRIJENOSNO PODRUČJE RIJEKA)
POGON
- SVEUKUPAN PROSTOR POGONA Matulji
- Prostor TS 220/110/35 kV Pehlin

16+
X

HEP-OPS d.o.o. Zagreb
Prijenosno područje Rijeka

2009-10.
5. BINA ISTRA upravljanje i održavanje
- Portal Istra - EX skladište

3+X BINAISTRA upravljanje i održavanje d.o.o. Lupoglav 2010.
6. INA – RAFINERIJA NAFTE SISAK
- PROIZVODNA POSTROJENJA KP-4 i KP-5
- KONTROLNO ANALITIČKI LABORATORIJ
- TS 110

Skupina objekata STSI d.o.o. Zagreb, Okrug Sisak 2010.
7.

INA - RAFINERIJA NAFTE RIJEKA-
- DONJA PLATFORMA (GP-4)
- OBRADA OTPADNIH VODA

Skupina objekata STSI d.o.o. Zagreb, Okrug Rijeka 2010.
8.

INA – RAFINERIJA NAFTE RIJEKA - URINJ
- Terminal Omišalj;
- Terminal Virje;
- Terminal Slavonski Brod;

Skupina objekata

JANAF- Jadranski naftovod d.d. Zagreb

2010-11.
9.

JANAF – Jadranski naftovod d.d.
Zagreb, Terminal Omišalj;
- projektiranje dogradnje SZM;
- projektiranje sustava uzemljivača u moru;

4 obj./5 uz.

JANAF – Jadranski naftovod d.d. Zagreb
Prijenosno područje Rijeka

2010-11.
10.

DISUPLIN PORTO RE d.o.o. KRALJEVICA
- Analiza prostora;

Skupina objekata

DISUPLIN PORTO RE d.o.o. Kraljevica;
ISTRABENZ PLINI d.o.o. Bakar

2010-11.
11.

HEP– OPS d.o.o. Zagreb - PRIJENOSNO PODRUČJE RIJEKA
- TS 400/220/110 KV MELINA

Skupina objekata HEP–OPS d.o.o. Zagreb
Prijenosno područje Rijeka

2010-11.
12.

INA – RAFINERIJA NAFTE SISAK
- TS-9A, TS-9B, TS-11, TS-11A,
- TS-11B, TS-14
- DORADA I MANIPULACIJA
- OBRADA OTPADNIH VODA KP-4;
- OBRADA OTPADNIH VODA KP-6
- TS-9, TS-12, TS-12A, TS-10

Skupina objekata STSI d.o.o. Zagreb, Okrug Sisak 2011.
B3-4) PROJEKTIRANJE DOGRADNJE SZM

R.br.

LOKACIJA AKTIVNOST /INVESTITOR

Broj objekata

Naručitelj

Godina izrade /
Napomena

1.

TERMOELEKTRANA RIJEKA (HEP - PROIZVODNJA d.o.o. Zagreb) - Objekti - EX prostori

5
(3)
INEL - Montaža d.o.o. Zagreb 2009-2011.
2.

INA – RAFINERIJA NAFTE SISAK
- PROIZVODNA POSTROJENJA KP-4 i KP-5

Skupina objekata STSI d.o.o. Zagreb, Okrug Sisak 2009-2011.
3.

JANAF – Jadranski naftovod d.d. Zagreb,
Terminal Omišalj;
- projektiranje dogradnje SZM;
- projektiranje sustava uzemljivača u moru;

4 obj.
5 uz.
JANAF – Jadranski naftovod d.d. Zagreb 2009-2011.
4.
DISUPLIN PORTO RE d.o.o. Kraljevica
- Projektiranje SZM acetilenske stanice
Skupina objekata DISUPLIN PORTO RE d.o.o. Kraljevica;
ISTRABENZ PLINI d.o.o. Bakar
2009-2011.
B4) IZRADA STUDIJA I ELABORATA TE SAVJETOVANJE U PODRUČJU ELEKTROENERGETIKE
B4-1) IZRADA ELEKTROENERGETSKIH STUDIJA PRIKLJUČENJA KORISNIKA MREŽE NA PRIJENOSNI SUSTAV
R.br.
NAZIV PROJEKTA/DOKUMENTA

Vrsta/oznaka dokumenta

Naručitelj /
Investitor

Godina izrade /
Partner /
Napomena

1.
ELABORAT OPTIMALNOG TEHNIČKOG RJEŠENJA ZA PRIKLJUČAK POTROŠAČA DRVENJAČA d.d. FUŽINE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU 110 KV HEP-OPS PrP RIJEKA

Elektroenergetski elaborat(EOTRP kupca)

HEP-OPS-Prijenosno područje Rijeka

2005. / priključak na DV 110 KV VINODOL-DELNICE

2.

SAVJETODAVNE USLUGE PRI USKLAĐENJU NOVE ZAKONSKE I STRUKOVNE LEGISLATIVE UZ DEFINIRANJE UGOVORNIH TEHNIČKIH I POSLOVNIH UVJETA ELEKTROENERGETSKIH POTROŠAČA PRIKLJUČENIH NA 110 K

Elektroenergetska studija

HEP- OPS -Prijenosno područje Rijeka

2005-06.

3.
ELABORAT OPTIMALNOG TEHNIČKOG RJEŠENJA ZA PRIKLJUČAK POTROŠAČA JANAF - JADRANSKI NAFTOVOD D.D. - TERMINAL OMIŠALJ NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU 110 KV HEP - OPS PrP RIJEKA

Elektroenergetski elaborat
(EOTRP kupca) – Idejna rjeŠenja 

HEP- OPS -Prijenosno područje Rijeka 2006-07. / priključak u RP OMIŠALJ
4. OPTIMALNO TEHNIČKO RJEŠENJE ZA PRIKLJUČAK  EVP (SPEV) HRVATSKIH ŽELJEZNICA NA PRUZI MORAVICE - RIJEKA - ŠAPJANE NA 110 KV ELEKTROENERGETSKU MREŽU HEP-OPS PRP RIJEKA ZA EVP SUŠAK, PLASE, VRATA, DELNICE, MATULJI Elektroenergetski elaborat - Priprema za EOTRP kupca
KONČAR - Inženjering za energetiku i transport d.d. Zagreb
2007-08.
5. ELABORAT OPTIMALNOG TEHNIČKOG RJEŠENJA ZA PRIKLJUČAK POTROŠAČA DINA - PETROKEMIJA d.d. OMIŠALJ NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU 110 KV HEP - OPS PrP RIJEKA Elektroenergetski elaborat(EOTRP kupca)
DINA-Petrokemija d.d. Omišalj
2008. / priključak u RP Omišalj / recenzija HEP-OPS d.o.o.
6. ELABORAT OPTIMALNOG TEHNIČKOG RJEŠENJA ZA PRIKLJUČAK KUPCA EVP DELNICE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU 110 KV HEP – OPS, PrP RIJEKA Elektroenergetski elaborat(EOTRP kupca) KONČAR - Inženjering za energetiku i transport d.d. Zagreb 2009. / priključak u TS Delnice/ recenzija HEP-OPS d.o.o.
7. PRIKLJUČAK VJETROELEKTRANE (VE) FUŽINE NA 110 KV MREŽU HEP-OPS PRP RIJEKA PAMP - Preliminarna analiza mogućnosti priključenja proizvođača (korinika mreža) na prijenosnu mrežu ELIS – Inženjering d.o.o. Rijeka, PRODOMO d.o.o. Rijeka,Elettrostudio Energia SpA Venezia-Mestre 2010. / recenzija HEP-OPS d.o.o. Zagreb (PrP Rijeka)
8.

IZRADA DOKUMENTACIJE ZA 1. FAZU PRIPREME PRIKLJUČKA INA – RAFINERIJE NAFTE RIJEKA NA  ELEKTROENERGETSKU MREŽU

PAMP – Preliminarna analiza mogućnosti priključenja kupca (EIHP) – recenzija HEP-OPS/
IP - Idejni projekt (DP) /
EOTRP - Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (5E)

 

INA - Industrija nafte d.d. Zagreb - Rafinerija nafte Rijeka
2008-11. /
Konzorcij:
5E d.o.o. Rijeka (nositelj), Energetski institute Hrvoje Požar Zagreb, Dalekovod- Projekt d.o.o. Zagreb
9.
IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE UZ OSTVARENJE PRIKLJUČKA DRVENJAČE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU

PAMP – Preliminarna analiza mogućnosti priključenja kupca /
IP - Idejni projekt (DP) /
EOTRP - Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja

Drvenjača d.d. Fužine 2010-11. /
5E d.o.o. Rijeka (nositelj posla), Dalekovod- Projekt d.o.o. Zagreb (Idejni projekt priključnog DV)
B4-2) SAVJETOVANJE U PODRUČJU ELEKTROENERGETIKE
R.br.
NAZIV PROJEKTA/DOKUMENTA

Vrsta/oznaka dokumenta

Naručitelj /
Investitor

Godina izrade /
Partner /
Napomena

1.

REKONSTRUKCIJA SUSTAVA KOMPENZACIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U ELEKTROENERGETSKIM POSTROJENJIMA OMIŠ ALJ - MELNICE

 

Elektroenergetska studija

JANAF-Jadranski naftovod d.d. Zagreb-Terminal Omišalj

2005. / Pavić

2.

ANALIZA RJEŠENJA NAPAJANJA ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA METIS - POGON KUKULJANOVO

Elektroenergetski elaborat - Idejna rješenja

 

METIS d.d. Rijeka

2006.

3.
ANALIZA MJERNIH PODATAKA ZA
- 2005. GODINU  
- 2006. GODINU

Elektroenergetski elaborat -Godišnji izvještaji

HEP-OPS- Prijenosno područje Rijeka.

2005. - 2006.

4.

PROJEKTANTSKO SAVJETOVANJE I NADZOR UZ REKONSTRUKCIJU SREDNJENOPONSKOG POSTROJENJA U  TS 20/0.4 KV MRKOPALJ

Elektrotehnička dokumentacija izvedenog stanja


Drvenjača d.d. Fužine

2009. /priprema za tehničko nadgledanje elektroenergetskog inspektora

5.

OTVORENA REVIZIJA ENERGETSKOG TRANSFORMATORA VLASTITE POTROŠNJE            2UT-1, 20/6,3 kV, 20 MVA

Elaborat izvedenih radova i nalaza ispitivanja

HEP-Proizvodnja d.o.o Termolektrana Rijeka

2010./
IMC d.o.o. Rijeka
6.

KOORDINACIJA UZ IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE UZ OSTVARENJE PRIKLJUČKA DRVENJAČE NA  ELEKTROENERGETSKU MREŽU

Ishodovanje lokacijske dozvole

 

Drvenjača d.d. Fužine

2010-11. /
Montelektro d.o.o. Kastav
7.

TEHNIČKO RJEŠENJE RAZVODNOG ORMARA ZA NAPAJANJE ELEKTRIČNIH UREĐAJA UZ SPREMENIKE TEHNIČKIH PLINOVA

Tehničko rješenje izvedbe

Istrabenz plini d.o.o. Bakar

2011.
B5) ELEKTROTEHNIČKI INŽENJERING

R.br.

NAZIV PROJEKTA/DOKUMENTA

Vrsta/oznaka dokumenta

Naručitelj /
Investitor

Godina izrade /
Partner /
Napomena

1.

REVITALIZACIJA TRANSFORMATORSKOG ULJA I PREVENTIVNO ODRŽAVANJE ENERGETSKIH TRANSFORMATORA U RNR

Elaborat -Ispitni izvještaji

STSI - Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb /INA d.d. Rafinerija nafte Rijeka 2004-07. /
IMC Rijeka / ELIND Zagreb
2.
ANALIZA KVARA NA NAPONSKOM TRANSFORMATORU - FEROREZONANCIJA
Elektroenergetska studija

STSI - Integrirani 
tehnički servisi d.o.o. Zagreb-Rijeka

2005. / KONČAR- Institut za elektrotehniku Zagreb

3.
ISPITIVANJE I ODREĐIVANJE ELEKTROENERGETSKIH KABELSKIH TRASA 35/6/0.4 kV U INA - RNR

Registrator nacrta kabelskih trasa Elaborat - Ispitni izvještaj

STSI - Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb /
INA d.d. Rafinerija nafte Rijeka

2005-07. /
IMC Rijeka /Priprema za GIS

4.
REVITALIZACIJA TRANSFORMATORSKOG ULJA I PREVENTIVNO ODRŽAVANJE ENERGETSKIH TRANSFORMATORA  

Elaborat - Ispitni izvještaji

JANAF - Jadranski naftovod d.d. Zagreb, Terminal Omišalj
2008. / ELIND Zagreb
5.
REKONSTRUKCIJA NISKONAPONSKIH RAZVODNIH ORMARA Idejni i izvedbeni elektrotehnički projekt

JANAF d.d.Zagreb
Terminal Omišalj

2010./
IMC d.o.o. Rijeka
6.
ZAMJENA ENERGETSKOG TRANSFORMATORA Registrator izvedbene dokumentacije -Ispitni izvještaji ISTRABENZ PLINI d.o.o. Bakar 2011./
IMC d.o.o. Rijeka
B6) ELEKTROENERGETSKI INŽENJERING

R.br.

NAZIV PROJEKTA/DOKUMENTA

Vrsta/oznaka dokumenta

Naručitelj /
Investitor

Godina izrade /
Partner /
Napomena

1.

RACIONALNO KORIŠTENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE VANJSKE RASVJETE POGONA PIOPI - PAPIRNICA PRIMJENOM "LEC-LIGHTNING ENERGY CONTROLLER" UREĐAJA

Elaborat -Tehnogospodarska analiza,
Elektrotehnička dokumentacija izvednog stanja

METIS d.d. Rijeka 2005. / Analiza uštede električne energije
B7) INŽENJERING U PODRUČJU (ELEKTRO)TEHNIČKE SIGURNOSTI

R.br.

NAZIV PROJEKTA/DOKUMENTA

Vrsta/oznaka dokumenta

Naručitelj /
Investitor

Godina izrade /
Partner /
Napomena

1.

RJEŠENJE ZAŠTITE NA RADU U 6 KV EEP U TS-306 U INA - RAFINERIJI NAFTE RIJEKA ZAŠTITNIM IZOLACIJSKIM PLOČAMA

Idejni projekt, Izvedbeni projekt, Projekt izvednog stanja

STSI - Integrirani tehnički servisi, d.o.o. Zagreb- Okrug Rijeka

2005. /
KONČAR - Institut za elektrotehniku Zagreb - ELMAR-EX Dražice
2.
SUSTAV OZNAČAVANJA I MJERE TEHNIČKE  SIGURNOSTI U ELEKTROENERGETSKIM POSTROJENJIMA INA - RNR

Knjige 1-8:
sustavi označavanja -sustavi zaštitne opreme čvrste točke - zona štićenja uzemljivača - jednopolne sheme

INA d.d. Rafinerija nafte Rijeka

2007.

3.
RJEŠENJA ZAŠTITE NA RADU UZ UGRADNJU ZAŠTITNIH IZOLACIJSKIH PLOČA u TS-300, 6 kV POSTROJENJE U  INA - RNR

Idejni i izvedbeni projekt

STSI - Integrirani tehnički servisi, d.o.o. Zagreb - Rijeka

2007. (projekti);
2010. (ugradnja vodilica)

4.
RJEŠENJE ZAŠTITE NA RADU U 35 KV EEP U TS 110 U INA - RAFINERIJI NAFTE SISAK ZAŠTITNIM IZOLACIJSKIM PLOČAMA

Idejni projekt, Izvedbeni projekt, Projekt izvednog stanja

STSI - Integrirani tehnički servisi, d.o.o. Zagreb - Okrug Sisak

2008. /
KONČAR - Montažni inženjering d.d. Zagreb

5.
SUSTAV OZNAČAVANJA I MJERE TEHNIČKE  SIGURNOSTI U TS-303 U INA - RNR
Izvedbeni projekt
STSI - Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb - Okrug Rijeka
2008.
B8) KOMERCIJALNO-TEHNIČKI INŽENJERING
B8-1)  ISPORUKA MJERNE OPREME

R.br.

NAZIV PROJEKTA/DOKUMENTA

Vrsta/oznaka dokumenta

Naručitelj /
Investitor

Godina izrade /
Partner /
Napomena

1.

Tunel za regulaciju elektromotora
Senzor momenta

Dokumenti proizvođača

STSI - Integrirani tehnički servisi, d.o.o. Zagreb-Rijeka

2004. / donacija Tehnički fakultet Rijeka
B8-2) IZRADA TENDER DOKUMENTACIJA

R.br.

NAZIV PROJEKTA/DOKUMENTA

Vrsta/oznaka dokumenta

Naručitelj /
Investitor

Godina izrade /
Partner /
Napomena

1.

SANACIJA KABELSKOG ENERGETSKOG RAZVODA U POSTROJENJU FCC - RAFINERIJA NAFTE RIJEKA

Elaborat izvedbe - Tender dokumentacija za poslovni natječaj

STSI - Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb

2005. / Grba
2.
RADOVI ZAMJENE NISKONAPONSKIH PLOČA NA ENERGANI RNR

Elaborat izvedbe - Tender dokumentacija za poslovni natječaj

STSI-Integrirani tehnički servisi, Zagreb - Okrug Rijeka

2005. / Vranešević

3.
RADOVI REKONSTRUKCIJE PLOČE RASVJETE I RAZVODNE PLOČE KRUŽNOG RASHLADNOG SUSTAVA NA ENERGANI RNR

Elaborat izvedbe - Tender dokumentacija za poslovni natječaj

STSI-Integrirani tehnički servisi, Zagreb - Okrug Rijeka 2005. / Vranešević
4.
RADOVI ZAMJENE NISKONAPONSKIH PLOČA U TS-312 RNR

Elaborat izvedbe - Tender dokumentacija za poslovni natječaj

STSI-Integrirani tehnički servisi, Zagreb - Okrug Rijeka

2005. / Vranešević

5.
PREMJEŠTAJ ELEKTROENERGETSKOG NAPAJANJA POSTROJENJA  VISBREAKING I DESULFURIZACIJA U INA-RNR
Elaborat izvedbe - Tender dokumentacija za poslovni natječaj
STSI-Integrirani tehnički servisi, Zagreb
2005. / Grba
6.
ANALIZA SOFTWAREA I LICENCI VIŠEFUNKCIONALNIH MJERNIH UREĐAJA
Tender dokumentacija za poslovni natječaj
HEP- OPS - Prijenosno područje Rijeka-Opatija
2005-06.
7.

REKONSTRUKCIJA TS 10/0.4 KV BOLNICA SUŠAK

Tehnička projektna dokumentacija rekonstrukcije, Specifikacija aktivnosti osiguravanja napajanja-Privremena tehnička rješenja KBC – Klinički bolnički centar Rijeka 2011.
8.

PRIKLJUČENJE DRVENJAČE FUŽINE NA PRIJENOSNU 110 KV ELEKTROENEGETSKU MREŽU
- Priključni 110 DV i komunikacijsko povezivanje;
- Rasklopno 110 kV postrojenje RP 110 kV Drvenjača;
- TS 110/6 kV Drvenjača

Projektni zadaci za izradu glavnog projekta Tehnički zahtjevi DRVENJAČA d.d. Fužine 2011. /Montelektro d.o.o. Kastav
B8-3) IZRADA TEHNIČKO-POSLOVNE DOKUMENTACIJE

R.br.

NAZIV PROJEKTA/DOKUMENTA

Vrsta/oznaka dokumenta

Naručitelj /
Investitor

Godina izrade /
Partner /
Napomena

1.

PRISTUP REKONSTRUKCIJI NISKONAPONSKOG ELEKTROENERGETSKOG POSTROJENJA

Elaborat tehničkih zahtjeva

Končar - Montažni inženjering d.d. Zagreb

2005.
2.
ANALIZA AKTIVNOSTI NA REMONTU ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA, OPREME I INSTALACIJA U INA - RAFINERIJI NAFTE RIJEKA

Elaborat poslovnih i tehničkih učinaka

INP - Inženjering za naftu i plin d.o.o. Zagreb / INA d.d. Rafinerija nafte Rijeka

2006. /STSI Rijeka

3.
REKONSTRUKCIJA TS 10/0.4 KV DJEČJA BOLNICA KANTRIDA U DVIJE FAZE (ZAMJENA ETR, DA, NN EEP) Izvještaj inženjera za nadzor nad aktivnostima, Poslovna dokumentacija KBC – Klinički bolnički centar Rijeka 2010-11.

C) UGOVORENI POSLOVI - U TIJEKU IZVOĐENJA

C1) IZRADA STUDIJA I ELABORATA TE SAVJETOVANJE U PODRUČJU ELEKTROENERGETIKE

R.br.

NAZIV PROJEKTA/DOKUMENTA

Vrsta/oznaka dokumenta

Naručitelj /
Investitor

Godina izrade /
Partner /
Napomena

1.

SAVJETOVANJE UZ PROJEKTIRANJE ELEKTROENERGETSKOG OBJEKTA TS 110/6 KV DRVENJAČA (FUŽINE) I PRIPADAJUĆEG KABELSKOG PRIKLJUČKA NA PRIJENOSNU     110 KV  MREŽU

Glavni projekti priključka i izgradnje TS 110/6 kV Drvenjača

 

Montelektro d.o.o. Rijeka / Drvenjača d.d. Fužine

2007-11.
2.
PRIKLJUČAK (SPEV) HRVATSKIH ŽELJEZNICA NA PRUZI MORAVICE - RIJEKA - ŠAPJANE NA 110 KV MREŽU HEP-OPS PRP RIJEKA IZGRADNJOM:
- EVP PLASE,
- EVP SUŠAK,
- EVP MATULJI
- EVP VRATA

EOTRP - Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja kupca - korisnika mreže

KONČAR - Inženjering za energetiku i transport d.d. Zagreb / HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb
2009 - 11. / recenzija HEP-OPS d.o.o. Zagreb-Opatija (PrPR)
C2) OSTALI POSLOVI IZ PODRUČJA DJELATNOSTI TVRTKE

R.br.

NAZIV PROJEKTA/DOKUMENTA

Vrsta/oznaka dokumenta

Naručitelj /
Investitor

Godina izrade /
Partner /
Napomena

1.

SAVJETOVANJE I KOMERCIJALNA PREZENTACIJA PROIZVODA ELEKTRIČNE OPREME U PROTUEKSPLOZIJSKOJ ZAŠTITI U PODRUČJU BRODOGRADNJE

Tehnički opis opreme - Certifikati uređaja

TEP-EX d.o.o. Zabok


od 2006. nadalje
2.

SAVJETOVANJE U POSTUPKU TEHNIČKOG NADZORA ZA IZVODITELJA RADOVA ZA INSTALIRANJE I POVEZIVANJE EX-ELEKTRIČNIH UREĐAJA

 

EX-Priručnik instalatera

ELMEH g.i.u. Rijeka

2009-11.
3.

ANALIZA SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE PROCESNIH I ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA

Elaborat – pripremna dokumentacija održavatelja;
Projekti dogradnje SZMU

 

STSI – Okrug Sisakca

2011.
C3) IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

R.br.

OPIS POSLA

Broj objekata

Investitor

Godina izrade /
Napomena

1.

HEP-OPS d.o.o. Zgb -
PRIJENOSNO PODRUČJE RIJEKA - TS 110/20 kV Raša - Projektiranje dogradnje TS Pehlin; - Upravno pogonska zgrada Opatija

Skupina objekata HEP-OPS d.o.o. Zagreb
Prijenosno područje Rijeka
2009-2011.
2.

INA – RAFINERIJA NAFTE SISAK
- Poslovni objekti STSI-a
- TS-13, TS-13A, TS-13B

Skupina objekata STSI d.o.o. Zagreb, Okrug Sisak 2009-2011.
D) PREGLED, ISPITIVANJE I MJERENJE SZM

R.br.

OPIS POSLA

Broj objekata

Investitor

Godina izrade /
Napomena

1.

DRVENJAČA d.d. Fužine
- PC Fužine;
- PC Mrkopalj;
- PC Vrata;

Skupina objekata HEP-OPS d.o.o. Zagreb
Prijenosno područje Rijeka
2009-2011.