Reference

PODRUČJA DJELOVANJA:

A) POSLOVNI INŽENJERING

A1) SAVJETOVANJE I PROJEKTIRANJE TEHNIČKIH I POSLOVNIH OVLASTI ZA PODRUČJE PROTUEKSPLOZIJSKE ZAŠTITE
A2) SAVJETOVANJE I PROJEKTIRANJE ZAHTJEVA TVRTKE UZ PROSTORE UGROŽENE EKSPLOZIVNOM  ATMOSFEROM
A3) SAVJETOVANJE I PROJEKTIRANJE POSLOVANJA POSLOVNOG SUBJEKTA PRI UVOĐENJU (INFORMACIJSKIH SUSTAVA ODRŽAVANJA)
A4) SAVJETOVANJE PREMA ZAHTJEVIMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

B)  TEHNIČKI INŽENJERING

B1) IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U PODRUČJU PROTUEKSPLOZIJSKE ZAŠTITE
B2) INŽENJERING U PODRUČJU PROTUEKSPLOZIJSKE ZAŠTITE
B3) IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U PODRUČJU ELEKTROTEHNIKE
  B3-1)  PROJEKTIRANJE PREMA ZAHTJEVIMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
  B3-2) IZRADA ELEKTROTEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA ZAHTJEVIMA ODRŽAVANJA TEHNIČKIH SUSTAVA
  B3-3)IZRADA PRIPREMNE  TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U PROCESU ODRŽAVANJA

B4) IZRADA STUDIJA I ELABORATA TE SAVJETOVANJE U PODRUČJU ELEKTROENERGETIKE
  B4-1)  IZRADA ELEKTROENERGETSKIH   STUDIJA PRIKLJUČENJA KORISNIKA MREŽE NA PRIJENOSNI SUSTAV
  B4-2)  SAVJETOVANJE U PODRUČJU ELEKTROENERGETIKE I (ELEKTRO)ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

B5) ELEKTROTEHNIČKI INŽENJERING
B6) ELEKTROENERGETSKI INŽENJERING
B7) INŽENJERING U PODRUČJU (ELEKTRO)TEHNIČKE SIGURNOSTI
B8) KOMERCIJALNO-TEHNIČKI INŽENJERING
  B8-1) ISPORUKA OPREME
  B8-2) IZRADA TENDER DOKUMENTACIJA
  B8-3) IZRADA TEHNIČKO-POSLOVNE DOKUMENTACIJE